ФЕЕВИ и Националната конференция на Асоциацията за развитие на планинските общини в РБ

Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ взе участие в националната конференция на Асоциацията за развитие на планинските общини в Република България, която се проведе в хотел Родина на 28 септември 2012 г.

На конференцията присъстваха представители на общините членки на АРПОРБ, Националната асоциация на тютюнопроизводителите, Европейски център за качеството, Агенцията за устойчиво енергийно развитие, консорциум ЕКОПАС, Националната Агенция за професионално образование и обучение при Министерски съвет и др.

Включените в програмата теми засегнаха рамковата конвенция за контрол на тютюна на Световната Здравна Организация, алтернативното земеделие и ускореното производство на посадъчен материал, оперативната програма за развитие на човешките ресурси, иновативните технологии в областта пречистването на водите, възможностите и перспективите за устойчиво енергийно развитие на българските общини и др. Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ представи възможностите за финансиране на проекти в планинските общини и вече реализираните такива в общини-членове на асоциацията.