Над 100 проекта е финансирал Фонд „Енергийна ефективност“

Над 100 проекта е финансирал Фонд „Енергийна ефективност”

Фонд „Енергийна ефективност” е финансирал над 100 проекта от началото на дейността си през 2006 година до момента.

Фондът предлага кредитиране на проекти за енергийна ефективност на общини и търговски дружества без усложнени процедури и допълнителни условия по кредитите, без утежняващи кредитополучателя такси. Месечният погасителен план се изготвя според нуждите на клиента и подлежи на предоговаряне.

Фондът контактува с клиентите директно. Неговите специалисти предоставят безплатни консултации и оценки на енергийните обследвания и помощ при подготовката на тръжната документация за избор на изпълнител.

До момента ФЕЕ няма клиенти, на които е отказано финансиране на проекти за енергийна ефективност, при условие, че те отговарят на техническите и икономически изисквания: стойност на проекта между 30 хиляди и 3 млн.лева, срок на откупуване на проекта до 5 години и внедряване на доказани технологии за енергийна ефективност. Фонд „Енергийна ефективност” следва ред и правила, разработени с техническата помощ на Световната банка и одобрени от Българското правителство.

Финансираните от ФЕЕ проекти към момента са 105 на брой, на обща стойност 45 млн. лева. От тях 54 кредита са предоставени на общини, 7 на университети, 7 на болници и 37 на корпоративни клиенти.

От 2006 г. досега ФЕЕ е осигурил гаранции на общо 31 проекта на стойност 21.8 млн. лв.