Информация за клиените

Бихме желали да ви информираме отново, че Фонд „Енергийна Ефективност” работи директно със своите клиенти, без такси и комисионни. Единственото изискване е кандидатурата за финансиране да бъде придружена с енергийно обследване на обекта изготвено от лицензирана от АЕЕ фирма (списъкът на лицензираните фирми може да се намери на сайта на АЕЕ).

Всички консултантски фирми, които се представят за упълномощени от ФЕЕ да преговарят и подготвят проекти за фонда, както и такива, които се представят за членове на ръководството на ФЕЕ са нелегитимни.

Повече информация за управителя на фонда и за членовете на УС можете да намерите на нашия сайт.