През 2010 г. ФЕЕ изпълни на 92% годишните си цели за финансиране на проекти още към края на юли

Фонд „Енергийна ефективност” (ФЕЕ) кредитира с близо 24 млн. лв. инвестиции в енергийна ефективност за 5-те години от учредяването си.

От началото на дейността си през 2005 г. досега Фонд „Енергийна ефективност” (ФЕЕ) е подкрепил чрез кредити и гаранции общо 116 проекта за инвестиции в енергийна ефективност, като общата стойност на направените инвестиции възлиза на приблизително 56 млн. лв. Средствата, предоставени за петте години от ФЕЕ като кредити на общини, компании, болници и университети, възлизат на 23.3 млн лв.

Най-много кредити са получили общините – общо 39 кредита за въвеждане на мерки за енергийна ефективност. На малки и средни предприятия са дадени 35 кредита, а 11 са предоставени на болници и университети. От 2005 г. досега ФЕЕ е осигурил гаранции на общо 31 проекта на стойност 21.8 млн лв.

Оперативното управление за 5-те години съществуване на Фонд „Енергийна ефективност” се осъществява от избрания през 2005 г. чрез международен конкурс фонд мениджър – консорциума Еконолер-ЕнЕфект-Елана (ЕЕЕ), който се състои от канадската консултантска компания Еконолер Интернешънъл, българския Център за енергийна ефективност ЕнЕфект и ЕЛАНА Холдинг. От учредяването му досега Световната банка като основен дарител на средствата за фонда, неколкократно е оценявала ФЕЕ като институция с най-добра практика във финансирането на енергийна ефективност, по чийто модел са създавани подобни фондове в други държави.

До края на юли 2010 г. Фонд „Енергийна ефективност” вече е изпълнил на 92% годишната си цел за подкрепени проекти чрез кредити или гаранции, като са финансирани или гарантирани инвестиционни инициативи на стойност 11.7 млн лв. Финансираните чрез 8 кредита проекти възлизат на 2.06 млн лв, като са гарантирани също 8 проекта с размер 9.6 млн лв. През първото полугодие на 2010 г. приоритет на ФЕЕ е подкрепата на проекти чрез гаранции, което позволи напълно да се усвоят средствата за гарантиране на инвестиции в енергийна ефективност, предоставени от Световната банка,.

Изпълнителният директор на Фонд „Енергийна ефективност” Димитър Дуков заяви: „Интересът към въвеждане на мерки за енергийна ефективност нарасна значително за последните 5 години. Очакваме тенденцията да се засили от страна на общините и гражданите като представители и собственици на многофамилни жилищни сгради. Икономическата криза допълнително подчерта ползата от оптимизация на енергийните разходи. С отварянето в бъдеще на възможности за безвъзмездно финансиране по операция „Жилищна политика” на ОП „Регионално развитие” можем да очакваме търсене на подкрепа от Фонд „Енергийна ефективност” за мостово финансиране или пък за осигуряване на изисквано собствено финансово участие в проекти за обновяване на жилищните сгради.”

Данни за кредити и гаранции от ФЕЕ по години:

Години Кредити Гаранции
2005 г. Конструиране и организация на модела на ФЕЕ
2006 г. 17 кредита
Общ размер на кредитите
– 2.6 млн лв
Обща стойност на проектите
– 3.6 млн лв
2007 г. 25 кредита
Общ размер на кредитите
– 7.9 млн лв
Обща стойност на проектите
– 12 млн лв
2008 г. 20 кредита
Общ размер на кредитите
– 6.3 млн лв
Обща стойност на проектите
– 9 млн лв
9 гарантирани проекта
Обща стойност на инвестициите по гарантираните проекти
– 6,4 млн лева
2009 г. 15 кредита
Общ размер на кредитите
– 5.1 млн лв
Обща стойност на проектите
– 7.4 млн лв
14 гарантирани проекта
Обща стойност на инвестициите по гарантираните проекти
– 5.7 млн лв
2010 г. 8 кредита
Общ размер на кредитите
– 1.52 млн лв
Обща стойност на проектите
– 2.06 млн лв
8 гарантирани проекта
Обща стойност на инвестициите по гарантираните проекти
– 9.6 млн лв