Управителният съвет на Фонд „Енергийна ефективност“ удължава Дарителската кампания

Управителният съвет на Фонд „Енергийна ефективност“ удължава Дарителската кампания за набиране дарения в полза на фонда, предоставящи право на участие в събранието на дарителите.Срокът за набиране на средствата се удължава до 19.07.2010 г.Адресът за подаване на заявките: гр. София 1000, ул. „Кузман Шапкарев“ No 4, тел.: 02/ 81 000 83.