Проектът ‘Перманент’ продължава до месец декември 2011

Проектът „ПЕРМАНЕНТ” е насочен към увеличаване знанията относно измерване и верификация на енергийната ефективност и ВЕИ проекти. „ПЕРМАНЕНТ” започна през септември 2009 и продължава до декември 2011, като се финансира през Европейската програма за интелигентна енергия.

Измерването и удостоверяване на икономиите постигнати от проектите за енергийна ефективност е важен инструмент за повишаване на увереността на финансови институции за отпускане на кредитиране и вземането на решения на корпоративно ниво. Основната цел на проекта е да образова финансисти, разработчици на проекти и потребители на енергия как проектите за енергийна ефективност и ВЕИ могат да докажат устойчиви резултати.

Международният протокол за измерване и удостоверяване на резултатите (МПИУР) и Международният финансов протокол за енергийна ефективност (МФПЕЕ) ще бъдат в основата на това обучение. Обучението предвидено в рамките на проекта ще се проведе под ръководството на Джон Кован от EVO. Избрани технически експерти от ENVIROS (Република Чехия), FEWE (Полша), ЕнергоЕко (Румъния), ЕнЕфект и ЕЕЕ (България) и HEP ESCO (Хърватия), разделени в две групи бяхa обучени в продължение на 3 дни относно техниките за измерване и удостоверяване на резултатите, за да могат самите те да обучават професионалисти и потребители на енергия в собствените си страни. Националните семинари се очаква да започнат през март 2011.

Информационни издания:
Обучение по управление на риска при изпълнението на проекти за енергийна eфективност
Бюлетин No1 – Проект ‘Перманент’
Бюлетин No2 – Проект ‘Перманент’