Участие в Кръгла маса Пловдив ‘Как Област Пловдив може да бъде регионален модел за енергийна ефективност’

Кръгла маса на тема „Как Област Пловдив може да бъде регионален модел за енергийна ефективност’ се проведе в Новотел Пловдив на 21.06.2010 г. Организатори на събитието са Областна администрация Пловдив и Институтът за енергиен мениджмънт (ЕМИ).

По време на форума бяха дискутирани на експертно ниво възможности и предизвикателства пред Пловдивска област за постигане на висока енергийна ефективност, както и начините на взаимодействие между местната власт и бизнеса в изготвянето и финансирането на проекти за енергийна ефективност.

Едва 66 общински сгради на Пловдивска област са обследвани и могат да кандидатстват за финансиране по европейски програми за енергийна ефективност. От 6200 държавни и общински сгради в страната до момента са обследвани едва 1100, стана още ясно по време на кръглата маса в Пловдив.

Във форума участие взеха Изпълнителният директор на Фонд „Енергийна ефективност” Димитър Дуков, регионалният мениджър на ЕВН България Йорг Золфелнер, председателят на Българския енергиен форум Иван Хиновски, арх. Здравко Генчев – изпълнителен директор на Център за енергийна ефективност ЕнЕфект. На кръглата маса присъстваше и новият изпълнителен директор на Агенцията по енергийна ефективност инж. Кольо Колев.