Управителният съвет на Фонд „Енергийна ефективност“ обявява Донорска кампания

Управителният съвет на Фонд „Енергийна ефективност“ обявява Донорска кампания за набиране дарения в полза на фонда, предоставящи право на участие на дарителите в събранието на донорите.

Срокът за набиране на средствата е 11.06.2010 г. – 12.07.2010 г., а адресът за подаване на заявките: гр. София 1000, ул. „Кузман Шапкарев“ No 4