Международен форум за енергийна ефективност в Астана, Казахстан

Между 27 септември и 2 октомври в столицата на Казахстан – Астана, се проведе Шестата правителствена конференция по въпросите на околната среда и развитието на Азиатско-Тихоокеанския регион.

В рамките на конференцията важно място бе отредено на Международния форум за енергийна-ефективност. Форумът е организиран от Икономическата и социална комисия на Обединените нации за Азия и Тихоокеанския регион, Икономическата и социална комисия на Обединените нации за Европа, Програмата за развитие на Обединените нации и Програмата за околна среда на Обединените нации.

Форумът комбинира оценката на политиката на енергийната ефективност и ВЕИ, както и на законовата рамка чрез анализ на най-добрите практики по цял свят. Бяха разгледани също състоянието и потенциала на ЕЕ и ВЕИ в различни сектори на икономиката (индустрия, горива и енергия, жилищни и комунални услуги, обществени сгради, строителство, транспорт, т.н.) Ударение бе поставено на жилищния и общински сектор, като един от основните източници на емисии на парникови газове с голям потенциал за подобрения в насока енергийна ефективност. Основният фокус на Форума е върху начините и средствата за финансиране на проекти за енергийна ефективности и ВЕИ.

Пленарните сесии се отличаваха с презентации на високо поставени длъжностни лица от правителствата на страните, Икономическата и социална комисия на Обединените нации за Европа, Икономическата и социална комисия на Обединените нации за Азия и Тихоокеанския регион, Представители на ООН, други междуправителствени организации, финансови институции, представители на бизнеса и експерти в областта на енергийната ефективност.

Фонд „Енергийна ефективност” бе представен от Изпълнителния директор на фонда – Г-н Д.Дуков. Той участва в сесията: Финансиране на енергийно- ефективни проекти и ВЕИ – най- добрите международни практики, като изнесе презентация на тема – Достъпни инструменти за финансиране на енергийно- ефективни проекти и ВЕИ.