ФЕЕВИ финансира проект за енергийна ефективност на 12 ДКЦ, София

Сградата на 12 ДКЦ в ЖК „Люлин“ ще бъде санирана и с подменена дограма. На 4.05.2017 г. в сградата на Столична община директорът на 12 ДКЦ – д-р Васил Василев и изпълнителният директор на Фонда „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ – Димитър Дуков, в присъствието на заместник-кмета на София – Дончо Барбалов, подписаха договора за… Прочети още


Проект за улично осветление на общ. Самоков

С помощта на ФЕЕВИ вече е изпълнен най-новият проект за улично осветление на 26 населени места в община Самоков. Проектът включва смяна предимно на натриеви лампи, с мощност 70 и 50 W, с нови LED лампи съответно с мощност 35 и 25 W. Изпълнението включва определяне консумацията на всяка измервателна точка по брой и мощност… Прочети още


Свикване на редовно заседание на Събранието на донорите на ФЕЕВИ

Председателят на Управителния съвет на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ) свиква редовно заседание на Събранието на донорите, което ще се проведе на 16 март 2017 г. от 14.00 часа, в зала 821, ет. 8, в сградата на Министерството на енергетиката, на адрес: гр. София, ул. „Триадица“ № 8, при следния: ДНЕВЕН РЕД: Приемане… Прочети още


Среща на Групата на финансиращите институции на проекти за енергийна ефективност в Брюксел

По покана на Европейската комисия, г-н Димитър Дуков взе участие в работната среща на Групата на финансиращите институции на проекти за енергийна ефективност (De-risking project) в Брюксел. На нея бяха представени резултатите от проведения анализ на повече от 4000 проекта за енергийна ефективност в рамките на Европейския съюз. За нуждите на проучването Фонд „Енергийна ефективност… Прочети още


ICP Europe стартира Инвеститорска мрежа с над 1 милиард евро за инвестиции в енергийна ефективност

Investor Confidence Project Europe (ICP Europe) стартира своята Инвеститорска мрежа днес, с цел подпомагане свързването на разработчици на проекти в недвижими имоти, които се нуждаят от частен капитал, с инвеститори, които търсят качествени проекти за енергийна ефективност, носещи екологични и финансови резултати. Финансиран от програмата на Европейската комисия Хоризонт 2020, ICP Europe е проект на… Прочети още


Проект ‘Отваряне на пазара за частни ЕСКО дружества в България’

Във връзка с проект „Отваряне на пазара за частни ЕСКО дружества в България“, управляван от ЕБВР, ФЕЕВИ започва публикуването на baseline докладите за проектите, които ще бъдат предложени за реализиране в България по схемата „Договори с гарантиран резултат“. Целта е предварително запознаване с основните технико-икономически параметри на обектите. След изготвянето на окончателните енергийни одити, те… Прочети още


На 03.02.2016 г. се проведе редовно заседание на Събранието на донорите (СД) на ФЕЕВИ

На 03.02.2016 г. в сградата на Министерството на енергетиката беше проведено извънредно заседание на СД на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ). В дневния ред на заседанието бяха включени следните теми: Приемане на годишен отчет за дейността и финансов отчет на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ за 2015 година и представянето му за… Прочети още


Свикване на редовно заседание на Събранието на донорите на ФЕЕВИ

Председателят на Управителният съвет на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ) свиква редовно заседание на Събранието на донорите, което ще се проведе на 03 февруари 2016 г. от 13.00 часа, в зала 821, ет. 8, в сградата на Министерството на енергетиката, на адрес: гр. София, ул. „Триадица“ № 8, при следния ДНЕВЕН РЕД: Приемане… Прочети още


На 15.09.2015 г. се проведе извънредно заседание на Събранието на донорите (СД) на ФЕЕВИ

На 15.09.2015 г. в сградата на Министерството на енергетиката беше проведено извънредно заседание на СД на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ). В дневния ред на заседанието бяха включени следните теми: Приемане на Отчет за работата на ФЕЕВИ; Приемане на отчет за изпълнението на бюджета на ФЕЕВИ към 30.06.2015 г.; Приемане на целите и… Прочети още


Старт на дарителска кампания

Управителният съвет на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ обявява донорска кампания за набиране на дарения в полза на Фонда, предоставящи право на участие и глас на дарителите в Общото събрание на донорите. Срокът за набиране на средства ще бъде от 14.07.2015 г. до 14.09.2015 г. Адрес за подаване на заявки: гр. София 1000, ул.… Прочети още