Прекратяванe на конкурс за избор на Управител на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“

Уважаеми дами и господа, С решение от проведено на 12.04.2019 г. заседание, Управителният съвет на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ прекратява конкурса за избор на Управител на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ АРХИВ: Участници допуснати до втори етап Покана за участие в първи етап

Директорът на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД подписа договор за проектно финансиране с ФЕЕВИ

На 05.03.2019 г. директорът на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД – Проф. д-р Асен Балтов, подписа договор за проектно финансиране с ФЕЕВИ на инвестиционен проект с предмет „Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и модернизация на обект Клиника по неврохирургия в „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов” ЕАД“, с… Прочети още


Свикване на редовно Общо събрание на донорите на ФЕЕВИ

Председателят на Управителния съвет на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ) свиква редовно Общо събрание на донорите, което ще се проведе на 27 март 2019 г. от 13.00 часа, ет. 8, зала 821, в сградата на Министерството на енергетиката, на адрес: гр. София, ул. „Триадица“ № 8, при следния ДНЕВЕН РЕД: Приемане на годишен отчет… Прочети още


Конкурс за избор на Управител на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“

Съгласно решение на Управителния съвет на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ) следните участници са допуснати до втори етап на процедурата за избор на Управител на ФЕЕВИ: Участници допуснати до втори етап Въпроси и разяснения по процедурата Въпроси и разяснения по процедурата (12.03.2019) Въпроси и разяснения по процедурата (02.04.2019) Въпроси и разяснения по процедурата… Прочети още


Обучение за енергийно ефективни услуги в сгради се проведе в град Стара Загора

Първото обучение по проекта QualitEE на тема „Гарантиране качеството на енергийно ефективните услуги (ЕЕУ) в сградите“ се проведе при голям интерес на 12 януари 2019 г. в залата на Търговско-промишлената палата в град Стара Загора. Обучението беше организирано от Черноморския изследователски енергиен център (ЧИЕЦ) съвместно с Търговско-промишлената палата – Стара Загора. Разнообразната аудитория включваше представители… Прочети още


Покана за участие в първи етап на конкурс за избор на Управител на Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници („ФЕЕВИ“)

Възложител На основание чл. 86, ал. 2, т. 9 от Закона за енергийната ефективност Възложител на настоящия конкурс е Управителният съвет на Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници. Предмет на конкурса Избор на Управител на Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници по смисъла на чл. 86, ал. 2, т. 9 от Закона за… Прочети още


„Green festival“ – Прищина 2018 г.

Изпълнителният директор на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ – г-н Димитър Дуков, взе участие в тазгодишното трето издание на “Green festival”, което бе проведено в град Прищина, от 19 до 21 септември. Фестивалът има за цел да осведоми обществото за ползите от внедряването на екологични практики и технологии и да насърчи развитието на „зеления“… Прочети още


Процедура за избор на независим експерт-счетоводител на ФЕЕВИ

Процедура за избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет за 2018 година на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“: Покана за участие в процедурата Процедура Приложения

Национална конференция – 20-21 юни, гр. Бургас

От 20 до 21 юни 2018 година, в град Бургас, беше проведена национална конференция под надслов „По пътя към почти нулевоенергийните сгради: предизвикателства и възможности“. Събитието бе от официалната програма на българското председателство на ЕС. Организатори на събитието бяха Министерство на енергетиката с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство (ЕИП), Общинска мрежа… Прочети още


Свикване на редовно отчетно-изборно Събрание на донорите на ФЕЕВИ

Председателят на Управителния съвет на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ) свиква редовно отчетно-изборно Събрание на донорите, което ще се проведе на 22 март 2018 г. от 13.00 часа, ет. 8, зала 821, в сградата на Министерството на енергетиката, на адрес: гр. София, ул. „Триадица“ № 8, при следния ДНЕВЕН РЕД: Приемане на годишен… Прочети още