Финансираните проекти на ФЕЕВИ от създаването му

Години Кредитирани проекти         Гаранции   Брой Кредити Общ размер на кредитите в млн.лв. % Обща стойност на проектите в млн. лв Брой гаранции Обща стойност на инвестициите по гарантирани проекти в млн.лв. 2005 г. Създаване на ФЕЕ           2006 г. 17 2 569 473 7% 3 555… Прочети още


ФЕЕВИ взе участие в специализиран семинар на тема: ‘Енергиен мениджмънт и предоставяне на енергийни услуги – европейско законодателство и стандарти’

Специализиран семинар на тема ‘Енергиен мениджмънт и предоставяне на енергийни услуги – европейско законодателство и стандарти’ се проведе в Плевен на 19 и 20 януари 2012 г. Организатор е Българският институт за стандартизация. Беше представена Директива 2006/32/ЕС, която касае ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги и нейното прилагане в българското… Прочети още