ФЕЕВИ взе участие в специализиран семинар на тема: ‘Енергиен мениджмънт и предоставяне на енергийни услуги – европейско законодателство и стандарти’

Специализиран семинар на тема ‘Енергиен мениджмънт и предоставяне на енергийни услуги – европейско законодателство и стандарти’ се проведе в Плевен на 19 и 20 януари 2012 г. Организатор е Българският институт за стандартизация. Беше представена Директива 2006/32/ЕС, която касае ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги и нейното прилагане в българското законодателство.

В програмата беше включена презентация на дейността на Фонд ‘Енергийна eфективност и възобновяеми източници’, която представи изпълнителния директор на Фонда – Г-н Д.Дуков. Други засегнати теми на семинара бяха относно енергийния мениджмънт в сгради и промишлени системи, концепция за общински енергиен мениджмънт и др.