Финансираните проекти на ФЕЕВИ от създаването му

Години Кредитирани проекти         Гаранции
  Брой Кредити Общ размер на кредитите в млн.лв. % Обща стойност на проектите в млн. лв Брой гаранции Обща стойност на инвестициите по гарантирани проекти в млн.лв.
2005 г. Създаване на ФЕЕ          
2006 г. 17 2 569 473 7% 3 555 336 0 0
2007 г. 25 7 874 901 22% 12 077 105 0 0
2008 г. 20 6 259 759 17% 9 031 964 9 6 431 595
2009 г. 15 5 103 989 14% 7 432 767 14 5 723 401
2010 г. 20 6 217 177 17% 8 463 212 8 9 627 727
2011 г. 27 8 172 593 23% 12 195 619 1 1 650 000
обща сума в млн.лв. 124 36 197 892 100% 52 756 003 32 23 432 723