Дискусионен форум по ‘Прозрачна енергетика’ и енергийната ефективност

На 10 февруари 2012 г. в сградата на Българска Стопанска Камара се проведе Четвъртият дискусионен форум по проекта ‘Прозрачна енергетика’ на тема ‘Енергийната ефективност – основен приоритет за устойчивост на икономиката’. Организатори на форума са информационният портал 3е-news.net заедно с Българската стопанска камара и Института за енергиен мениджмънт, със съдействието на Фонд ‘Енергийна ефективност и възобновяеми източници’.

Основните акценти на дискусията бяха фокусирани около възможностите, които дава законодателството за енергийната ефективност в България и ЕС за намаляване на вредните емисии, гарантиране на конкурентоспособността и устойчиво развитие на икономиката, институционалната подкрепа на процесите, различните методи и сфери на постигане на енергийна ефективност.

Изпълнителният директор на Фонда, Г-н Д. Дуков представи възможностите, който предлага ФЕЕВИ за финансиране на проекти за енергийна ефективност. Г-н Дуков се спря на Проекта “Перманент” по програма Интелигентна енергия за Европа, чиято основна цел е подпомагане популяризирането на методиката на Измерването и проверката на спестяванията, както и насърчаване общото разбиране за енергийните спестявания.