Седмо извънредно заседание на Събранието на донорите на ФЕЕВИ

На 30.06.2011 г. се състоя седмото извънредно Събрание на донорите на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“. Основните точки от дневния ред бяхa приемане на Отчет за дейността на Фонда за периода 2005-2011 година – изготвен от Изпълнителния директор на ФЕЕВИ, Г-н Д.Дуков, приемане на нови Правила за организацията на работа и дейността на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници ”, в съответствие с измененията в Закона за енергийната ефективност, приети със Закона за възобновяемите енергийни източници и избор на нов Управителен съвет на Фонда.

От страна на дарителите присъстваха представители на Световна банка, Австрийското правителство, МИЕТ, Лукойл България ЕООД, Енемона АД, ЕВН България ЕАД и Ена Оптима ООД. На заседанието участва и представителя на Министерство на регионалното развитие и благоустройството – зам.министъра Екатерина Захариева – като нов член на УС на ФЕЕВИ по закон, г-н К. Колчев като представител на Управителя на Фонда от Елана Холдинг АД, Г-н К.Колев – изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие, както и членове от Управителния съвет на ФЕЕВИ.

Новоизбраният от Събранието на донорите Управителен съвет на ФЕЕВИ е в следния състав:

  1. Г-н Николай Налбантов – представител на МИЕТ
  2. Г-жа Екатерина Захариева – представител на МРРБ
  3. Г-н Кольо Колев – Изпълнителен директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие
  4. Г-жа Миля Димитрова – представител на МОСВ
  5. Г-жа Детелина Николова – Кмет на Община Добрич
  6. Г-н Антон Гаврилов – Лукойл България ЕООД
  7. Г-жа Калина Трифонова – ЕВН България ЕООД
  8. Г-жа Мария Райчева – МИЕТ
  9. Г-н Сергей Стоянов – Камара на инсталаторите в България

Фотогалерия