Mеждународна работна среща ‘Енергийно саниране на общински сгради в българските черноморски общини’

На 30.03.2011 г,. в зала ‘Варна’ на Община Варна се проведе международна работна среща ‘Енергийно саниране на общински сгради в българските черноморски общини – предизвикателства, решения, добри практики и следващи стъпки’.

Организатори на форума бяха Асоциацията на Българските Черноморски Общини и Асоциацията на местните регионални власти на Норвегия, а сред официалните гости бяха Посланикът на Норвегия в България – Нейно превъзходителство Тове Скарщейн, министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев, изпълнителният директор на НСОРБ Гинка Чавдарова, изпълнителният директор на Агенцията за енергийна ефективност Кольо Колев, изпълнителният директор на Фонд “Eнергийна ефективност“, кметове и общински експерти от Норвегия и България.

Г-н Д. Дуков представи на участниците „Финансови инструменти за изпълнение на общинската енергийна програма“, като се спря на финансовите продукти, които предлага Фонд “Eнергийна ефективност“, типовете проекти, които финансира и изискванията към тях и не на последно място – изясни условията на финансиране.