Стара Загора стана домакин на Форум за енергийна ефективност и ВЕИ

Стара Загора стана домакин на Форум за енергийна ефективност и ВЕИ

Търговската камара на Стара Загора и Агенцията за регионално икономическо развитие на Стара Загора, с подкрепата на Областната администрация на Стара Загора и Агенцията за енергийна ефективност организираха ФОРУМ „Възможности за финансиране на проекти в сферата на енергийната ефективност и източниците на възобновяеми енергии”. Заместник областният управител Димитър Драчев откри Форумът на 10 март 2011 г. в регионалната библиотека „Захарий Княжески”.

На форума бяха представени различни възможности за финансиране на проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергии в публичния, частния и градския сектор, както и схеми за безвъзмездно финансиране на такива проекти по ОП „Регионално развитие” и OП „Конкурентноспособност”.

Фонд „Енергийна ефективност” представи, на присъстващите – повече от 100 участника, възможностите, които предлага за финансиране на проекти по енергийна ефективност. Изпълнителният директор на Агенцията по енергийна ефективност инж. Кольо Колев представи актуалното състояние на енергийната ефективност в България.

Новост е сключеният на 2 март меморандум за разбирателство между управляващия орган на оперативната програма ‘Конкурентоспособност’ – Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и ЕБВР, според който българският бизнес може да получи до 350 млн. евро чрез съчетаване на грант с осигурено съфинансиране от ЕБВР на проектите в подкрепа на мерки за ЕЕ и енергийно спестяване в индустрията.