Информационно мероприятие за енергийната ефективност на сгради в България, организирано от Германо-Българската индустриално-търговска камара

Фонд „Енергийна ефективност” (ФЕЕ) беше представен в рамките на информационно мероприятие за енергийната ефективност на сгради в България, организирано от Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК). Събитието се състоя на 21.10.2009 г. в Берлин, Германия. Присъстваха г-н Митко Василев – Председател на ГБИТК , г-жа Галина Лалева – Първи секретар на търговското представителство на Република България във ФРГ, г-жа Снежана Тодорова – Директор дирекция в Агенцията по енергийна ефективност, представители на немски компании в областта на енергийната ефективност, проявяващи инвеститорски интерес към сектора в България. Зам. изпълнителният директор на ФЕЕ, г-н Марко Марков, изнесе презентация на тема „Фонд „Енергийна ефективност” – партньор при финансирането на енергийно-ефективни проекти”, като очерта принципите на работа и правилата за финансиране на ФЕЕ и представи подробно някои от проектите, реализирани с подкрепата на Фонда.