Фонд „Енергийна ефективност“ и Фонд за енергетика и енергийни икономии АДСИЦ подписаха първата ‘портфейлна гаранция’ за България

На 14 април 2008 г. в София Фонд „Енергийна ефективност“(ФЕЕ) и Фонд енергетика и енергийни икономии (ФЕЕИ АДСИЦ) подписаха първата за България „портфейлна гаранция” под формата на гаранционно споразумение за обезпечаване на вземанията на ФЕЕИ АДСИЦ, произтичащи от договори за предоставяне на услуги, свързани с енергийна ефективност. Договорът беше подписан от г-н Орлин Александров, Прокурист на ФЕЕИ АДСИЦ и г-н Иван Гергинов – Изпълнителен директор на ФЕЕ. Подписаната портфейлна гаранция се отнася за гарантиране на проекти в публичния сектор като общият размер на вземанията, които се включват в нея, възлиза на 16 млн. лева. Подписаното споразумение е първата крачка към бъдещото реализиране на сходни гаранции в областта на индустрията.

Предлаганият продукт от ФЕЕ под формата на портфейлна гаранция осигурява възможност на ESCO дружествата за по-добра ликвидност при обслужване на дълговете им от финансови институции. Обичайната практика на ESCO компаниите е да се явят на търг за един проект, а след това да се обърнат към банка за осигуряване на финансирането му, или да имат готова линия за финансиране, която да обезпечават с проекти. Недостатъкът на този подход е, че типичните ESCO дружествата разчитат до голяма степен на дългови инструменти за финансиране на своите договори за изпълнение. Това изисква паричните им потоци да бъдат много прецизно бюджетирани и разчетени по време. Забавени плащания или необслужвани кредити от страна на клиентите им могат сериозно да нарушат обслужването на дълговете на самата ESCO компания. С предлаганите портфейлни гаранции ФЕЕ на практика поема финансовия риск на ESCO дружеството и гарантира, че ще покрие подобни смущения във вземанията. Това освобождава мениджмънта на ESCO компанията от управление на несвойствени рискове и дейности и му дава възможност да се фокусира единствено върху основната дейност.