Продължава поредицата от информационни семинари на фонд „Енергийна ефективност“

Поредицата от семинари на тема ‘Как да намалим разходите си за енергия с фонд Енергийна ефективност?’ бе продължена с провеждането на две последователни информационни събития – на 17 май 2007 г. в хотел ‘Езерец’ в Благоевград и на 18 май 2007 г. в Младежкия дом в Монтана.

Целта на семинарите беше да запознае участниците отблизо с финансовите и технически параметри на проекти за енергийна ефективност, отговарящи на условията за финансиране на ФЕЕ. Също така бяха представени реализирани проекти, след което участниците имаха възможност да обсъдят конкретните си идеи за проект с присъстващите експерти. Семинарът в Монтана беше открит от Областния управител на Монтана, инж. Тодор Върбанов, и Кмета на община Монтана, г-н Златко Живков. Инж. Даниела Накова, Главен експерт „Инвестиционна политика” на община Монтана, представи възможностите за финансиране на проекти в областта на ЕЕ чрез усвояване на средства от ЕС по оперативни програми на Република България.