Парламентът прие промени в Закона за енергийна ефективност

Вчера народните представители приеха на първо четене промени в Закона за енергийната ефективност, свързани с поетите от страната ни ангажименти във връзка с преговорите за присъединяване към Европейския съюз по глава 3 ‘Свободно предоставяне на услуги’.

Промените са в посока на доразвиване на разпоредбите, хармонизация и въвеждане на задължителни изисквания, предвидени в директивите на ЕС в областта на енергийната ефективност, както и за засилване на контролните функции на изпълнителния директор на Агенцията по енергийна ефективност в качеството му на орган на изпълнителната власт чрез разширяване на кръга на субектите, подлежащи на контрол.