Фотогалерия


Международна изложба и конгрес за ЕЕ и ВЕИ, април 2011
Форум по енергийна ефективност в Перник, януари 2011
Семинар „В помощ на бизнеса в Община Банско и Разлог“, ноември 2010 г.
Конференция за устойчиво и интегрирано градско развитие, инфраструктура, инвестиционни проекти и енергийна ефективност, юни 2010
Събрание на Донорите на ФЕЕ, юли 2010