ФЕЕВИ взе участие във форум „Финансиране на бизнеса 2023+“

Форумът „Финансиране на бизнеса 2023+“ , организиран от MoitePari.bg u Fininfo.BG на 4.4.2023 г, в InterExpoCenter, София, събра близо 150 участници от различни области, включително представители на бизнеса, финансиращи институции, експерти и консултанти с практически опит в подготовката и управлението на проекти с грантово и привлечено външно финансиране.

Форумът се проведе успешно и се превърна в изключително полезно събитие, което представи най-важната информация относно финансирането на проекти в тази и следващите няколко години.

Сред акцентите на форума бяха 20 презентации на тема инвестиции за бизнеса и механизми за тяхното реализиране. Над 15 модератори и професионалисти с богата експертиза по проектно финансиране представиха своите идеи и практики. Те допринесоха за интересни дискусии и обмен на мнения, което бе от полза за всички участници.

Активно участие във форума взе г-жа Галя Василева  – изпълнителен директор на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ). Тя представи условията на Фонда за финансиране на проекти за енергийна ефективност и ВЕИ.

Основен акцент в презентацията на г-жа Василева бяха конкурентните кредитни продукти на ФЕЕВИ, с които се подпомагат общини и корпоративни клиенти да реализират инвестиционните си намерения. Г-жа Василева изведе основните предимства на финансиране от страна на ФЕЕВИ, като гъвкави условия, атрактивни лихвени нива, особено за по-мащабни инвестиции, дълъг срок на изплащане и безвъзмездна техническа експертиза. Тя представи и редица успешно реализирани проекти в областта на енергийната ефективност, както и такива с комбинирано изграждане на фотоволтаични централи.