Проект за улично осветление на общ. Самоков

С помощта на ФЕЕВИ вече е изпълнен най-новият проект за улично осветление на 26 населени места в община Самоков.

Проектът включва смяна предимно на натриеви лампи, с мощност 70 и 50 W, с нови LED лампи съответно с мощност 35 и 25 W. Изпълнението включва определяне консумацията на всяка измервателна точка по брой и мощност на лампите. Монтиране на нови табла за управление и измерване на консумацията. Във всяко табло са монтирани GPRS трансмитери, които в реално време информират за нередности при експлоатацията. Осигурена е възможност за следене в реално време на моментната консумация за всички съществуващи измервателни точки. В проекта се включиха и няколко нови участъка, за да се осигури спазване на нормативните изисквания за осветеност в тях.

Проектът е на стойност 2 056 932 лева с ДДС, от които 1 760 385,96 лева с ДДС са кредит от ФЕЕВИ и 296 546 лева с ДДС са собствено финансиране от община Самоков. През периода октомври – декември 2016 г. реалната консумация на електроенергия е с 32% по-ниска от същата през съответния период на 2015 г., въпреки увеличения брой осветителни тела и ограничения брой на неработещите осветители в системата.