Енергийно-ефективна реконструкция на сградите на студентски общежития на П ‘ССО’ към УНСС Блокове № 9, 26, 38 и 40А

Програма „Интелигентна Енергия Европа“ финансира прокт EESI2020 – „Европейска инциатива за енергийни услуги 2020“ с идеята да осигури информация и подкрепа на Европейски градове и региони за внедряване на ДГР в техните енергийни планове. За тази цел е предвидено обучение на експерти в областта на енергийните услуги като независими консултанти по проекти с ДГР. Екипът на Европейски институт по труда създаде филмов разказ за Договорите с гарантиран резултат – какво представляват, за какви проекти са подходящи, как се финансират, каква е ползата от тях. Във филма е представен изпълненият проект за енергийно-ефективна реконструкция на сградите на студентски общежития на П „ССО“ към Университет за национално и световно стопанство (УНСС) Блокове№ 9, 26, 38 и 40А, студентски град „Христо Ботев”, Район „Студентски”, ЖК „Дървеница-2“, гр. София, който е финансиран с кредит от Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“.