ФЕЕВИ и кампанията ‘Свят, който харесваш с климат, който харесваш’

Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ ще подкрепи кампанията „Свят, който харесваш с климат, който харесваш“, като публикува информация на сайта си относно кампанията.

Кампанията се провежда по инициатива на Европейската комисия и има за цел да изгради общество с ниска въглеродна интензивност, като покаже, че зеленото и безвредно за климата бъдеще е необходимо, осъществимо и от полза за всички. Насочена е както към отделните граждани, така и към фирмите и се стреми да повиши информираността относно технологиите с ниски въглеродни емисии.

Повече информация можете да намерите на сайта:
www.world-you-like.europa.eu