Възможности за по-евтин кредит от Фонд „Енергийна ефективност“

От 28.04.2010 г., с решение на УС, Фонд „Енергийна ефективност” разшири лихвения диапазон, който прилага по кредити.

Разширението е в посока поевтиняване на кредита, като новите нива са както следва:

1. За корпоративни клиенти – 6% – 10% годишна лихва;
2. За Общини и публични клиенти – 5 – 9%.