Фонд енергийна ефективност’ разполага със средства за финансиране и гарантиране на проекти за енергийна ефективност и през 2010 година

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви информираме, че и през 2010 година „Фонд енергийна ефективност” разполага със средства за финансиране и гарантиране на проекти за енергийна ефективност, както и за мостово финансиране при изпълнението на мерки за енергийна ефективност по проекти, одобрени по линия на оперативни програми. Финансовите продукти се предлагат при изгодни условия и гъвкави схеми, съобразени с нуждите на клиента.

Също така бихме желали да Ви информираме, че „Фонд Енергийна ефективност” работи директно със своите клиенти и не е упълномощавал обследващи и/или консултантски фирми да го представляват пред потенциални клиенти.