Фонд „Енергийна ефективност“ обявява конкурс за Офис мениджър

Описание на длъжността

 • Завежда входящата и изходяща кореспонденция на ФЕЕ, включително доставянето на такава до получателите;
 • Създава и поддържа архив на ФЕЕ;
 • Завежда телефонната комуникация на ФЕЕ;
 • Отговаря за поддържането на необходимите наличности от канцеларски и офис материали както и за цялостната техническа поддръжка на офиса;
 • Подпомага всички членове на екипа на Фонд Мениджъра и административния персонал на ФЕЕ с превод и техническа редакция и форматиране на документите им, организация на срещи и други технически задачи;
 • Изготвя тръжната документация по тръжни процедури прилагани от ФЕЕ под ръководството на експерта по счетоводство и финанси;
 • Осигурява технически заседанията на УС на ФЕЕ, OС на ЕЕЕ Консорциум и както и на вътрешни органи създадени към ФЕЕ и ЕЕЕ.

Изисквания за заемане на длъжността, образование и квалификация

 • Образование – Висше
 • Трудов стаж – мин. 2 години
 • Езикова квалификация: отличен писмен и говорим английски език
 • Компютърна грамотност: Microsoft Office – отлично ниво на владеене
 • Общи познания по нормативна база: Закон за Енергийна ефективност; разпоредби за организация на дейността на ФЕЕ и ЕЕЕ Консорциум (www.bgeef.com)

Личностни
Инициативност, дисциплинираност, отговорност, прецизност, лоялност, дискретност

Документи: CV и мотивационно писмо изпращайте до info@bgeef.com
Срок за подаване на документи: 30.11.2009