Участие на Международен икономически форум ‘Дунав’

На 21.10.2009 г. Изпълнителният директор на Фонд „Енергийна ефективност” (ФЕЕ), г-н Димитър Дуков, взе участие в кръгла маса на тема „Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници”, проведена като част от Международен икономически форум „Дунав” в гр. Монтана. Той запозна присъстващите с дейността на Фонда: с неговите цели, с предлаганите финансови продукти, условията за финансиране на проекти за енергийна ефективност, както и с постигнатите до момента резултати. Презентацията бе последвана от кратка дискусия.