Кръгла маса по проблемите на енергийната ефективност се проведе в Хасково

Днес в Хасково се проведе кръгла маса по проблемите на енергийната ефективност. Сред участниците бяха г-н Рамадан Аталай, народен представител и Председател на Енергийната комисия към Парламента, народните представители г-жа Минка Русева и г-н Иван Илчев, г-н Иван Гергинов, Изпълнителен директор на Фонд „Енергийна ефективност“, кметове на общини в региона, представители на Агенцията за енергийна ефективност и на EVN, както и на фирми по обследване и осъществяване на проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници.

През последните две години от фонд „Енергийна ефективност“ са били финансирани 42 проекта за общо 15 милиона лева, съобщи г-н Иван Гергинов. Сред одобрените проекти са такива с дейности за изграждане на улично осветление, за саниране на сгради и за реконструкция на топлоизточници.

‘България изостава в усвояването на средства за енергийна ефективност. В момента финансови средства има, но готови предложения липсват. От изключителна важност е страната ни да направи всичко възможно за усвояване на средствата по Оперативните програми в тази област. Готовите проекти, които местната власт изготвя не са на необходимото ниво.’ – това каза при откриването на събитието г-н Рамадан Аталай. Той поздрави инициативността на Областния управител на Хасково за провеждането на форум с подобна тема като подчерта , че за първи път присъства на подобен форум за обсъждане на реални проблеми в областта на енергийната ефективност. Според г-н Аталай, за да усвоим голям процент от средствата, предвидени за енергийната ефективност, страната ни трябва да разполага с една наистина работеща система от подготовката на проектите за енергийна ефективност до представянето им пред институциите за финансиране по оперативните програми.’