Фонд „Енергийна ефективност“ и Интернешънъл Асет Банк АД предлагат съвместно два нови кредитни продукта за енергийна ефективност

Като резултат от подписаното генерално рамково споразумение за сътрудничество между Фонд ‘Енергийна ефективност’ (ФЕЕ) и Интернешънъл Асет Банк АД, банката пусна на пазара два нови кредитни продукта за енергийна ефективност: „Енерджи Асет” и „Енерджи Асет+”.

Кредитните продукти са структурирани изцяло в съответствие с основните изисквания за кредитиране на ФЕЕ към проектите. Кредитният продукт „Енерджи Асет+” е специално създаден за предоставяне на кредити от страна на Интернешънъл Асет Банк, които да са обезпечени с частична кредитна гаранция, издадена от ФЕЕ, обезпечаваща до 80% от размера на главницата по кредита, но не повече от 800 000 лева.