Фонд „Енергийна ефективност“ работи пряко със своите клиенти и няма посредници

Във връзка със зачестилите случаи фирми и лица да се представят за посредници или представители на Фонд „Енергийна ефективност”, държим да ви информираме за следното:

1. Фонд „Енергийна ефективност” работи пряко със своите клиенти и няма практика да използва посредници;

2. Фонд „Енергийна ефективност” не работи с избрани фирми за енергийно обследване и приема енергийни обследвания от всяка фирма, регистрирана по чл.16, ал.5 от ЗЕЕ и чл.18, ал. 2 от ЗЕЕ;

3. Фонд „Енергийна ефективност” не работи с избрани изпълнители. Клиентите ни са свободни да избират изпълнител на проекта си по своя преценка, а ФЕЕ приема избора на клиента. Единственото изискване на ФЕЕ в това отношение е, клиентът да е направил своя избор измежду офертите на поне трима изпълнители.