Фонд „Енергийна ефективност“ обявява конкурс за офис мениджър

Описание на длъжността

1. Завежда входящата и изходяща кореспонденция на ФЕЕ, включително доставянето на такава до получателите
2. Създава и поддържа архив на ФЕЕ
3. Завежда телефонната комуникация на ФЕЕ
4. Отговаря за поддържането на необходимите наличности от канцеларски и офис материали както и за цялостната техническа поддръжка на офиса
5. Подпомага всички членове на екипа на Фонд Мениджъра и административния персонал на ФЕЕ с превод и техническа редакция и форматиране на документите им, организация на срещи и други технически задачи
6. Изготвя тръжната документация по тръжни процедури прилагани от ФЕЕ под ръководството на експерта по счетоводство и финанси
7. Осигурява технически заседанията на УС на ФЕЕ, OС на ЕЕЕ Консорциум и както и на вътрешни органи създадени към ФЕЕ и ЕЕЕ

Изисквания за заемане на длъжността

Образование и квалификация
Образование – Висше
Трудов стаж – мин. 2 години
Езикова квалификация: отличен писмен и говорим английски език
Компютърна грамотност: Microsoft Office – отлично ниво на владеене
Общи познания по нормативна база: Закон за Енергийна ефективност; разпоредби за организация на дейността на ФЕЕ и ЕЕЕ Консорциум (www.bgeef.com)

Личностни
Точност, дисциплинираност, отговорност, прецизност, лоялност, дискретност

Документи: CV и мотивационно писмо изпращайте до info@bgeef.com
Срок за подаване на документи: 16.07.2007 г.