Семинар ‘Как да намалим разходите си за енергия с фонд Енергийна ефективност?’

На 30 март 2007 г. фонд „Енергийна ефективност“ (ФЕЕ) проведе семинар на тема ‘Как да намалим разходите си за енергия с фонд Енергийна ефективност?’ в Голямата зала на сградата на Агенцията по енергийна ефективност на ул. ‘Екзарх Йосиф’ 37 в София.

Целта на семинара беше да запознае участниците отблизо с финансовите и технически параметри на проекти за енергийна ефективност, отговарящи на условията за финансиране на ФЕЕ. Също така бяха представени реализирани проекти, след което участниците имаха възможност да обсъдят конкретните си идеи за проект с присъстващите експерти – инж. Димитър Баев от ‘Енергийно Ефективни Системи’ ООД и инж. Богдан Прокопиев и инж. Тодор Лефтеров от ‘Енемона’ АД.