Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ – финансов и технически партньор по пътя за Зеления преход

Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ взе активно участие във форум „Ролята на финансовите институции за зеления преход“, който се проведе във Велинград на 29-30.11.2021 г., организиран от Центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект в партньорство с Камарата на строителите в България, Агенцията за устойчиво енергийно развитие, Българската стопанска камара, Националния доверителен Екофонд, УАСГ, Еконолер България,… Прочети още


Избран изпълнител за извършване на независим финансов одит на годишния отчет на ФЕЕВИ към 31.12.2021 г.

Участникът оценен и класиран според критерия „най-ниска цена“, и спечелил в проведената процедура за избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит на годишния отчет на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ към 31.12.2021 г. е „Брейн сторм консулт – ОД“ ООД.   Уведомление

Избран изпълнител за извършване на независим финансов одит на ФЕЕВИ към 31.12.2020 г.

Участникът оценен и класиран според критерия „най-ниска цена“, и спечелил в проведената процедура за избор на изпълнител за извършване на независим финансов одит на годишния отчет на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ към 31.12.2020 г. е „Брейн сторм консулт – ОД“ ООД. Уведомление