Официално откриване на реновираното с финансова подкрепа на ФЕЕВИ училище в гр. Костинброд

На 22 март 2023 г., на официална церемония, беше открита напълно обновената сграда на Второ ОУ „Васил Левски”, (База 2), в кв. Шияковци, гр. Костинброд.
Домакин на събитието – г-жа Красимира Манова, директор на Второ ОУ „Васил Левски“, заедно с г-н Трайко Младенов, кмет на община Костинброд, д-р Атанас Тенев, председател на общинския съвет, г-жа Росица Иванова – началник на Регионално управление на образованието – София регион и г-жа Галя Василева – изпълнителен директор на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ (ФЕЕВИ), откриха обновената сграда на Второ ОУ „Васил Левски” в гр. Костинброд. Проектът е осъществен с финансов ресурс на Фонда на стойност 441 369 лв. Г-жа Василева поздрави представителите на община Костинброд като заяви, че за ФЕЕВИ е привилегия да участва в реализирането на подобен проект. Също така изтъкна, че инвестициите в здравословна и комфортна среда за обучение на децата трябва да бъде приоритет за всички нас, защото това е инвестиция в бъдещето на нашето общество. С този проект освен, че ще се пести енергия, децата ни ще дишат по-чист въздух и ще бъдат здрави.

Г-жа Манова, директор на училището, сподели, че през последните 5 години децата, които се обучават във Второ ОУ са се увеличили с 50%. Една от причините за това са и обновените сгради, уюта и топлината в учебната среда, квалифицираните учители и придобитият статут “Иновативно училище”.
С изпълнение на енергоефективните дейности по настоящия проект училището придоби нов облик и модерна визия. Осигурени са отлични условия за обучение, занимания и игри на учениците. Подобрени са условията на труд за преподавателите и служителите.
В учебния корпус енергоспестяващите мерки (ЕСМ) са: топлоизолация на външни стени; топлоизолация на покрив; нов захранващ газопровод за природен газ; нова отоплителна инсталация; подмяна на съществуващия котел с нов, стенен, двуконтурен, газов, кондензационен котел; газозащитна апаратура; нови циркулационни помпи. Ново интериорно осветление: LED осветители тип „Панел“, 60/60 см и нови LED прожектори за външен монтаж.

Във Физкултурния салон и работилница ЕСМ са: топлоизолация на външни стени; подмяна на дограма с нова; топлоизолация на покрив; нова отоплителна инсталация; нов, стенен, едноконтурен, газов, кондензационен котел. Ново интериорно осветление: LED осветители тип „Панел“, 60/60 см и нови LED прожектори за външен монтаж.

Със собствени средства на общината са изпълнени: новоизградени и обособени санитарни възли, нова канцелария за учителите и архив на училището.

През 2022 г., успоредно с Второ ОУ „Васил Левски”, ФЕЕВИ финансира мерки за енергийна ефективност и в Първо ОУ „Васил Левски”, (База 1) на територията на гр. Костинброд, с кредитен инструмент на стойност 388 916 лв. Финансираните ЕСМ са: топлоизолация на външни стени; подмяна на дограма с нова; топлоизолация на покрив; топлоизолация на под; подмяна на съществуващ котел с нов автоматизиран газов кондензационен котел; газозащитна апаратура, аварийна вентилация, нова циркулационна помпа; нова отоплителна инсталация. Подмяна на всички интериорни осветителни тела с LED панели 60/60 см и нови LED прожектори за външен монтаж.

ФЕЕВИ подкрепя мерки за внедряване на енергийна ефективност и инвестиции във ВЕИ вече повече от 17 години, като предоставя на своите клиенти специализирано познание и техническо съдействие при планиране и осъществяване на проектите. Фондът работи успешно с общини, корпоративни клиенти и физически лица. Едно от най-важните предимства на финансирането от ФЕЕВИ е, че се дава възможност на клиентите да потребяват реалните ползи сега, а инвестицията се изплаща от генерираните енергийни спестявания напред във времето.