Семинар на проекта Перманент събира банковия сектор в България


Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ заедно с „Енефект Консулт“ проведоха през Май и Юли 2011 два семинара относно Международния финансов протокол за енергийна ефективност в хотел Радисън София. Основната цел е да се популяризира пред местните финансови институции насоките за оценка при финансиране на енергийната ефективност и спестявания базирани на ВЕИ проекти.

Експерти във финансирането, енергийната ефективност и управлението на риска, както и в прилагането на инструменти, разработени от проекта Перманент представиха своите лекции по време на двата семинара по половин ден. Обученията бяха посетени от общо 53 представители на банки, консултантски фирми и Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

Съгласно програмата за обучение на проекта Перманент за 2011 г., двата семинара по повод представянето на Международния финансов протокол за енергийна ефективност в България, се проведоха на 17 май и 01 юли 2011 г.

Програмата на семинара от 17 май 2011 включи следните теми:

  • Представяне на проекта ПЕРМАНЕНТ, инж. Петър Камбуров, координатор на проекта за България
  • Представяне на ЕVО (Efficiency Valuation Organization), г-н Томас К. Дресен, ЕVО Канада
  • Представяне на Международния финансов протокол за енергийна ефективност, Г-н Марко Марков, Ръководител направление „Корпоративно банкиране“, ТБ Токуда Банк АД
  • Представяне на международния опит от прилагането на МФПЕЕ, г-н Томас К. Дресен, ЕVО Канада
  • Представяне на Фонд „Енергийна ефективност“ партньор при финансирането на проекти за енергийна ефективност, Г-н Димитър Дуков, Изпълнителен директор на ФЕЕ.

Поканени бяха изпълнителните директори на 30-те банки в България, 41 участници заявиха участие, в действителност присъстваха 33-ма представители на банките България и Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

Основните теми на втория семинар, който се проведе на 01 юли бяха, както следва:

  • Кратко представяне на проекта ПЕРМАНЕНТ, инж. Петър Камбуров, координатор на проекта за България
  • Кратко представяне на ЕVО (Efficiency Valuation Organization), г-н Томас К. Дресен, ЕVО
  • Международния финансов протокол за енергийна ефективност възможности за прилагане в България, г-н Марко Марков, Ръководител направление „Корпоративно банкиране“, ТБ Токуда Банк
  • Международният опит от прилагането на МФПЕЕ добри практики, г-н Томас К. Дресен, ЕVО
  • Фонд за енергийна ефективности и възобновяеми източници (ФЕЕВИ) нови възможности за финансиране на проекти, съвместно с търговски банки, Г-н Д. Дуков, Изпълнителен директор на ФЕЕВИ

На втория семинар бяха поканени 50 души, от тях присъстваха общо 20 представители на банки и консултантски фирми.
Проектът ПЕРМАНЕНТ е насочен към повишаване на знанията за измерването и удостоверяването на енергийните спестявания от изпълнението на проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Проектът се финансира от ЕК по програмата „Интелигентна енергия за Европа”, започна през декември 2009 г. и ще завърши през декември 2011 г. В проекта участват общо 7 организации, представителите от България са: Фонд ‘Енергийна ефективност и възобновяеми източници’ и Центърът за енергийна ефективност Енефект.