Участие в Годишна конференция за устойчиво строителство и енергийна ефективност

На 11 март 2010 г., в Интер Експо Център се проведе Годишна конференция за устойчиво строителство и енергийна ефективност BuildinGreen. Организаторите на форума от „Градът Медиа Груп” поставиха в центъра на вниманието енергоефективното строителство и свързаното с него законодателство, механизми за финансиране, планиране, проектиране и строителство на зелени сгради, технологии и иновации. В дебата за енергоефективното строителство се включиха правителствени, неправителствени и браншови организации, финансови институции и фондове, консултанти, архитекти и инженери. Изпълнителният директор на Фонд „Енергийна ефективност” Г-н Димитър Дуков взе участие като говорител в дискусията „Механизми за финансиране при обновяване на сграден фонд – възможности, проблеми, действия. Програми и мерки, финансирани от Европейския съюз.”