Фонд „Енергийна ефективност“ обявява конкурс за Проектен координатор ‘Технически и бизнес-план експерт’

Проектните координатори са отговорни за реализирането на проектния цикъл на ФЕЕ, както и за консултирането на различните участници на пазара за енергийна ефективност при идентифицирането на подходящи проекти, разработването на оптималната финансова структура на проектите и избора на доставчиците.

Основни задължения:

  • да извършва първоначалното идентифициране на проектите
  • оценка на енергоспестяващите технологии
  • оценка на потенциала за енергоспестяване на проектите за енергийна ефективност
  • оценка за техническата и икономическа целесъобразност на мерките и проектите
  • технико-икономическа оценка на доклади от обследване за енергийна ефективност
  • разработване и оценка на бизнес-планове

Изисквания към кандидата:

Образование: Висше техническо образование:

Специалност: инженер по топлотехника или топлоенергетика. Ще бъдат разгледани кандидатури и от други инженерни специалности при доказан опит в областта на топлотехниката и енергийната ефективност.

Опит: Стаж по специалността минимум 3 години.

Допълнителни изисквания, които се считат за предимство:

1. Работа със софтуерен продукт „ENSI Ключови стойности” или други инструменти за анализ и оценка на енергоспестяващи технологии.
2. Владеене на английски език на работно ниво.
3. Опит в изготвяне на икономически анализи на проекти.
4. Познания на нормативната уредба в областта на енергийната ефективност, възобновяемите и алтернативните източници на енергия.

Документи: CV и мотивационно писмо изпращайте до info@bgeef.com

Срок на подаване на документи: 15.09.2008 г.