Парламентът прие на първо четене Законa за управление на етажната собственост

Собствениците на етажи или на части от етажи са задължени да не пречат на другите собственици и обитатели да използват общите части от сградата и да не нарушават правото им на изключително ползване на техните обекти, се казва в приетия днес от Народното събрание на първо четене Закон за управление на етажната собственост.

Между другите основни задължения на собствениците е да не извършват на своя етаж или на част от етаж дейности, които създават безпокойство за другите собственици и обитатели, по-голямо от обичайното, без съгласието на общото събрание на сградата.

Върховен орган на управление на етажната собственост е общото събрание на собствениците, което избира управителен съвет и управител, приема правилник за вътрешния ред, определя размера на месечните вноски за поддържане общите части на сградата и т.н.

Бъдещият закон трябва да насърчи живеещите в блокове 4 млн. българи, към 80% от градското население, да се кооперират. Проектът описва как съседите могат да учредяват сдружения, които да стопанисват по-добре общите части на сградите. Темата за сдруженията стана особено актуална покрай различните програми за саниране и енергийна ефективност, които предпочитат колективните форми. Всеки вход или кооперация трябва да си направи фонд “Ремонт и обновяване”. В него ще се трупат пари за ремонти на т. нар. общи части, за изолиране, обновяване или реконструкция на сградата. Той ще се пълни с редовни вноски от собствениците. Всяка “етажна общност” сама ще решава колко големи да са сумите. Отделно от вноските във фонд “Ремонт” ще се плащат обичайните разходи за стълбищно осветление, асансьор, чистачка, портиер и т.н.

По данни на Mинистерство на регионалното развитие и благоустройството панелните жилищни сгради в страната са около 18 900, разположени в 120 жилищни комплекса. Те са строени между 60-те и 80-те години на XX век, като 96,5 на сто от тях са частна собственост. Главните слабости на панелките са свързани с изолацията на всички нива от покрива до фасадата. За много малка част от 707 000 панелни жилища в България може да се изчака със санирането, защото те са на възраст под 14 години. Изолацията на старите апартаменти от този тип е важна за намаляване на енергийните разходи на страната, защото половината от тях се падат на жилищния сектор. Сега част то собствениците на панелни апартаменти се спасяват поединично като инвестират във външни изолации. Според експерти обаче ефектът от подобни мерки е нищожен, защото съседните имоти не са изолирани и топлината от вече изолираните “бяга” през тях.

В тази връзка Фонд „Енергийна ефективност“ предлага своя иновационен продукт портфейлна гаранция, който е разработен с цел да отговаря на специфичните нужди на жилищния сектор в България.