Фонд „Енергийна ефективност“ оповести резултатите си към края на 2007г.

Резюме на резултатите на Фонд „Енергийна ефективност“ към 31.12.2007

Брой на проектите Обем проекти в млн. лв. Обем финансиране от ФЕЕ в млн. лв.
Финансирани проекти 42 15.1 10.5
Общини 14 3.8 2.9
Корпоративни клиенти 20 6.7 4.6
Болници 4 2.9 1.8
Университети 4 1.7 1.2
Брой на проектите Обем проекти в млн. лв. Обем финансиране от ФЕЕ в млн. лв.
Финансирани проекти 42 15.1 10.5
Улично осветление 4 0.9 0.7
Енергийна реконструкция на толпоизточника 10 4.8 3.3
Саниране и реконструкция на сгради 28 9.4 6.5