II Национална конференция на Асоциацията на българските енергийни агенции (АБЕА)

На 30 ноември 2006г. се състоя втората национална конференция на АБЕА. Събитието беше под надслов „Финансиране на проекти и инструменти за устойчиви енергийни общности“. В конференцията взеха участие над 70 участници. Фонд „Енергийна ефективност“ изнесе лекция за начините на финансиране на проекти в областта на енергийната ефективност.