Агенцията по енергийна ефективност стартира Национален конкурс ‘Енергийна ефективност в българските общини’

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
‘Енергийна ефективност в българските общини’

НАЧАЛО
На 6 ноември /понеделник/ 2006 година бе обявен конкурсът ‘Енергийна ефективност в българските общини’. Участие в пресконференцията взеха Изпълнителният директор на АЕЕ Таско Ерменков, Изпълнителният директор на НСОРБ Гинка Чавдарова и Изпълнителният директор на Фонд „Енергийна ефективност“ Иван Гергинов.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
Първоначално конкурсът бе с продължителност 45 дни – от 6 ноември 2006 година до 20 декември 2006 година. Поради големия интерес от страна на общините, крайният срок за подаване на проекти е 15 април 2007 година.

АДРЕСИ И ТЕЛЕФОНИ ЗА КОНТАКТИ
Проектите могат да се изпращат на e-mail: konkurs@seea.government.bg и на адрес София, 1000, ул. ‘Екзарх Йосиф’ №37, За конкурса ‘Енергийна ефективност в българските общини’. Повече информация ще може да се получи на тел.: 02/915 40 42 и 02/915 40 64. Лице за контакти: Милена Младенова.

НАГРАДА
Спечелилият проект преференциално ще бъде разгледан от Управителния съвет на Фонд „Енергийна ефективност“.

КРИТЕРИИ ЗА УЧАСТИЕ
1. Няма ограничение относно вида на проекта.
2. Проектът да има срок за реализация 1 година – до края на следващата 2007 год.
3. Срокът за откупуване на инвестицията да не надвишава 5 години.
4. Стойността на проекта да не надвишава 3 млн. лв. 5. Поне 50% от икономическите ползи да са от спестяване на енергия.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
1. Социално въздействие.
2. Общ краен икономически ефект.
3. Екологични показатели на проекта.
4. Възможност за мултиплициране на проекта в общината и другите общини в България.

ОЦЕНЯВАЩА КОМИСИЯ
Представители на Агенцията по енергийна ефективност, Фонд „Енергийна ефективност“ и НСОРБ.

МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ
Информационна агенция ‘ФОКУС’ сп. ‘Енергиен наблюдател’