• NMA
 • V ОУ
 • Аграрен Университет
 • Аграрен Университет
 • Великотърновски Университет
 • Великотърновски Университет
 • Завод Витоша
 • Завод Витоша
 • Летен театър
 • Летен театър
 • Летен театър, гр. Бургас
 • МБАЛ Монтана
 • МБАЛ Монтана
 • МБАЛ Св. Мина
 • МБАЛ Свети Мина
 • МУ Пловдив
 • НМА
 • ОДЗ Лилия
 • ОДЗ Слънце
 • ОУ А.Константинов
 • СОУ Д.Чинтулов
 • СОУ Петко Росен
 • ЦДГ
 • ЦДГ
 • ЦДГ
 • ЦДГ
 • ЦДГ Васил Левски
 • ЦДГ Гина Кунчева
 • ЦДГ Първи юни
 • Читалище
Формуляри за кандидатстване

За общини (при директно кредитиране):

Предложение за проект (образец) 

Списък с необходимите документи документи

Решение на Общински съвет (образец)

Декларация за заведени изпълнителни дела/ липса на такива (образец) 

Декларация за свързаност, банкови сметки, кредитна задлъжнялост и участие на общината в общински предприятия (образец)

Декларация от общината за сметката по която постъпват собствените й приходи от местни данъци и такси, както и за единната бюджетна сметка (образец)
 

За общини (при цесия - общината е в качеството на длъжник по прехвърленото вземане (ДПВ)):

Предложение за проект (образец) 

Списък с необходимите документи документи

Декларация за заведени изпълнителни дела/ липса на такива (образец)

Декларация за свързаност, банкови сметки, кредитна задлъжнялост и участие на общината в общински предприятия (образец)За търговски дружества (при директно кредитиране):

Предложение за проект (образец) 

Списък с необходими документи
 
Фирмен профил (образец)

Декларация за заведени изпълнителни дела/ липса на такива (образец)

Декларация за свързаност, банкови сметки и кредитна задлъжнялост (образец)

 

За търговски дружества (при цесия - търговското дружество е в качеството на ESCO изпълнител):

Предложение за проект (образец) 

Списък с необходими документи

Фирмен профил (образец)

Декларация за заведени изпълнителни дела/ липса на такива (образец)

Декларация за свързаност, банкови сметки и кредитна задлъжнялост (образец)
 

За търговски дружества (при цесия - търговското дружество е в качеството на Длъжник по прехвърлените вземания (ДПВ)):

Предложение за проект (образец)

Списък с необходими документи

Фирмен профил (образец)

Декларация за заведени изпълнителни дела/ липса на такива (образец)

Декларация за свързаност, банкови сметки и кредитна задлъжнялост (образец)


 

За физически лица:

Предложение за проект (образец)

Списък с необходими документи

Декларация за семейно и имотно състояние, банкови сметки и кредитна задлъжнялост (образец)