• NMA
 • V ОУ
 • Аграрен Университет
 • Аграрен Университет
 • Великотърновски Университет
 • Великотърновски Университет
 • Завод Витоша
 • Завод Витоша
 • Летен театър
 • Летен театър
 • Летен театър, гр. Бургас
 • МБАЛ Монтана
 • МБАЛ Монтана
 • МБАЛ Св. Мина
 • МБАЛ Свети Мина
 • МУ Пловдив
 • НМА
 • ОДЗ Лилия
 • ОДЗ Слънце
 • ОУ А.Константинов
 • СОУ Д.Чинтулов
 • СОУ Петко Росен
 • ЦДГ
 • ЦДГ
 • ЦДГ
 • ЦДГ
 • ЦДГ Васил Левски
 • ЦДГ Гина Кунчева
 • ЦДГ Първи юни
 • Читалище
За нас

ФЕЕВИ финансира инвестиционни проекти за енергийна ефективност


ФЕЕВИ има за цел намаляването на емисиите от парникови газове в атмосферата


ФЕЕВИ подпомага развитието на пазара на проекти за енергийна ефективност в България


Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници" (ФЕЕВИ) е създаден чрез Закона за енергийна ефективност (приет от Българския парламент през месец февруари 2004 г.), като юридическо лице независимо от държавните институции. Фондът осъществява своята дейност съгласно разпоредбите на Закона за енергийната ефективност, Закона за енергията от възобновяеми източници и споразуменията с Донорите и не е част от консолидирания държавен бюджет. ФЕЕВИ е първоначално капитализиран изцяло с грантови средства. Основни донори са Глобалният екологичен фонд на ООН, чрез Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка) – с 10 млн. щатски долара, Правителството на Австрия – с 1,5 млн. евро, Правителството на България – с 3 млн. лева и частни български спонсори.

ФЕЕВИ  изпълнява функциите на финансираща институция за предоставяне на кредити и гаранции по кредити, както и на център за консултации. ФЕЕВИ оказва съдействие на българските фирми, общини и частни лица в изготвянето на инвестиционни проекти за енергийна ефективност.  Фондът предоставя финансиране, съфинансиране или гарантиране пред други финансови институции.

Основен принцип в управлението на ФЕЕВИ е публично-частното партньорство. Фондът следва ред и правила, разработени с техническата помощ, предоставена от Световната банка и одобрени от Българското правителство.

Обобщена и актуална информация относно ФЕЕВИ и реализираните проекти ще намерите в Брошура 2012 на ФЕЕВИ.