• NMA
 • V ОУ
 • Аграрен Университет
 • Аграрен Университет
 • Великотърновски Университет
 • Великотърновски Университет
 • Завод Витоша
 • Завод Витоша
 • Летен театър
 • Летен театър
 • Летен театър, гр. Бургас
 • МБАЛ Монтана
 • МБАЛ Монтана
 • МБАЛ Св. Мина
 • МБАЛ Свети Мина
 • МУ Пловдив
 • НМА
 • ОДЗ Лилия
 • ОДЗ Слънце
 • ОУ А.Константинов
 • СОУ Д.Чинтулов
 • СОУ Петко Росен
 • ЦДГ
 • ЦДГ
 • ЦДГ
 • ЦДГ
 • ЦДГ Васил Левски
 • ЦДГ Гина Кунчева
 • ЦДГ Първи юни
 • Читалище
 

 

 

Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ е създаден със Закона за енергийната ефективност, по междуправителствени споразумения между Глобалния екологичен фонд (чрез Световна банка),  Австрийското правителство и Правителството на Република България. Фондът осъществява своята дейност съгласно разпоредбите на Закона за енергийната ефективност, Закона за енергията от възобновяеми източници и споразуменията с Донорите.

 

Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ е единствената специализирана институция за финансиране на инвестиционни проекти в областта на енергийната ефективност в България. Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ предлага на българския бизнес, публичния сектор и индивидуални клиенти следните продукти в сферата на енергийната ефективност:

v      Ниско лихвени кредити

v Частични кредитни гаранции

v       Портфейлни гаранции